Lid worden van de NPSA

Een reguliere schietsportvereniging heeft over het algemeen, voorafgaand aan een inschrijving of aanmelding, een ballotagegesprek met een potentieel lid om te kunnen bepalen of de betreffende persoon toegelaten kan worden tot de vereniging.

De NPSA kent deze vorm van ballotage niet. De NPSA-basiscursus en het beoordelen van de gedragingen van schutters tijdens de cursus vormen samen de vorm van ballotage waarmee de NPSA bepaalt of een potentieel lid toegelaten kan worden tot de vereniging. Om lid te kunnen worden van de NPSA zal een potentieel lid de gehele NPSA-basiscursus succesvol moeten doorlopen.

Hierbij wordt er op verschillende aspecten gelet door de cursusleiding die ter plekke, op verzoek van het NPSA-bestuur, deze vorm van ballotage uitvoert. Bekwaamheid om veilig om te kunnen gaan met een geladen vuurwapen in een dynamische schietsportsituatie is een eerste vereiste. Daarnaast zijn houding en gedrag belangrijke aspecten waar opvallend en onopvallend op gelet wordt gedurende de gehele cursus. Al deze aspecten worden meegenomen bij het bepalen of iemand toegelaten kan worden tot de vereniging. Een ander aspect dat hierbij wordt meegenomen is het behaalde examenresultaat van de praktijkoefeningen tijdens de eerste cursusdag. Deze vorm van ballotage is in 2012 besproken en vastgelegd in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de KNSA.

 

Basiscursus

Om aan IPSC-wedstrijden te kunnen deelnemen heb je een NPSA-licentie nodig. Deze licentie krijg je na het met goed gevolg doorlopen van de NPSA-basiscursus.

 IPSC is een zeer dynamische schietsportdiscipline, waarbij snelheid een grote rol speelt. In de basiscursus besteden we daarom aandacht aan de basisschiettechniek, maar vooral aan het veilig kunnen uitvoeren van alle handelingen die nodig zijn voor een verantwoorde deelname aan de IPSC-wedstrijden.

De basiscursus duurt twee dagen. Op de eerste dag oefen je met name veiligheid en schietvaardigheid, gevolgd door een examen. Op de tweede dag gaan we nader in op situaties die je kunt tegenkomen op wedstrijden.

Let op: Het behaalde examenresultaat op de eerste cursusdag is slechts één van de aspecten die meegenomen wordt bij de beoordeling tijdens de cursus en het behalen van een voldoende aantal punten voor het examen is dan ook expliciet niet genoeg om aanspraak te kunnen maken op een succesvol doorlopen eerste cursusdag. Het gaat om de beoordeling van het totaalplaatje waarbij de eerdergenoemde aspecten allemaal meewegen. Als de eerste cursusdag niet succesvol doorlopen is wordt de cursist uitgesloten van deelname aan de tweede cursusdag.

Om voor de cursus te slagen zal je beide cursusdagen succesvol moeten doorlopen. Er vindt geen restitutie van cursusgeld plaats als je een of beide cursusdagen, ongeacht de reden, niet succesvol doorloopt.

Na het met goed gevolg doorlopen van de basiscursus wordt je lid van de NPSA en krijg je een voorlopige licentie, waarmee je aan Nederlandse IPSC-wedstrijden mee kunt doen. Wanneer je drie van je eerste vier wedstrijden veilig geschoten hebt wordt de licentie definitief en mag je ook deelnemen aan buitenlandse wedstrijden.

 

Wat moet je kunnen voor de basiscursus?

We verwachten dat een deelnemer aan de basiscursus bekwaam is in de omgang met zijn wapen, zowel qua bediening als qua veiligheid. Een voldoende mate van schiettechniek is eveneens een vereiste.

Bekwaamheid is een breed begrip, maar wat we hiermee bedoelen is onder andere:

 • Dat je op 25 meter een IPSC-kaart (of vergelijkbaar doel) goed moet kunnen raken.
 • Dat je je bewust bent van hoe je wapen werkt en hoe hij afkomt. In de praktijk betekent dit ook dat je het groot kaliber vuistvuurwapen of het schoudervuurwapen waar je de cursus mee wil gaan doen al langer in bezit hebt en er ook ruim voldoende schietervaring mee hebt (houd als vuistregel minimaal 15 schietbeurten aan van elk gemiddeld 150 schoten). Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan het goed kunnen gebruiken en bedienen van alle ‘functies’ van het wapen. Bijvoorbeeld het juist en veilig kunnen gebruiken van een eventuele op het wapen aanwezige veiligheid.
 • Dat je zelfstandig een eventuele storing kan verhelpen tijdens het schieten zonder daarbij de veiligheid uit het oog te verliezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verhelpen van een magazijnstoring of een aanvoerstoring van een patroon.
 • Dat je bij voorkeur, voor vuistvuurwapens, ook al enigszins geoefend hebt met tweehandig schieten met het wapen.
 • Dat je bij voorkeur ook al enigszins geoefend hebt met magazijnhouders en magazijnwissels (of speedloaders voor de revolverschutters).

Je hoeft geen ervaring te hebben met specifieke IPSC-technieken, zoals bijvoorbeeld het trekken van het wapen uit een holster. Je krijgt hierover uitleg op de basiscursus. Indien er op jouw vereniging geen NPSA-leden zijn die je dit veilig kunnen leren raden we je af om hier zelf mee te experimenteren, zodat je jezelf geen verkeerde techniek aanleert.

Verder is het noodzakelijk dat je over een goede fysieke en mentale gezondheid beschikt als je gaat deelnemen aan de NPSA-basiscursus.

 

Wat heb je nodig voor de basiscursus?

IPSC Handgun

 • Voor IPSC geschikt wapen (minimaal kaliber 9 mm) op eigen verlof
 • Minimaal drie magazijnen of speedloaders (revolverschutters ook minimaal twee sets dummy patronen)
 • Een stevige voor IPSC geschikte riem
 • Een voor IPSC geschikt holster *
 • Twee of drie voor IPSC geschikte magazijnhouders
 • Oogbescherming en gehoorbescherming
 • 150 tot 200 patronen per cursusdag
IPSC Rifle

 • Voor IPSC geschikt wapen op eigen verlof
 • Minimaal drie magazijnen
 • Een stevige voor IPSC geschikte riem (optioneel voor IPSC Rifle, maar wel aangeraden)
 • Twee of drie magazijnhouders (optioneel voor IPSC Rifle, maar wel aangeraden)
 • Oogbescherming en gehoorbescherming
 • 150 tot 200 patronen per cursusdag

* Met betrekking tot het holster: als het wapen geholsterd is moet de trekkerbeugel volledig afgedekt zijn waardoor toegang tot en activatie van de trekker volledig onmogelijk is. Daarnaast is een holster waarbij het vereist is dat de trekkervinger gebruikt wordt om een aanwezige wapen-/holstervergrendeling los te maken om het wapen uit het holster te kunnen trekken niet toegestaan. Deze zogenaamde SERPA-holsters of een afgeleide hiervan zijn dan ook niet toegestaan binnen IPSC Handgun!

Tip: begin simpel. Naarmate je meer ervaring hebt met IPSC weet je beter wat je wilt en kun je je uitrusting altijd nog aanpassen of uitbreiden. Heb je niet de juiste spullen, of twijfel je aan de geschiktheid er van, neem dan contact met ons op, via info[apenstaartje]ipsc.nl. We helpen je graag verder.

 

Inschrijven voor de basiscursus

Wil je meedoen met de basiscursus? Meld je dan aan. Er is momenteel wel veel vraag naar de basiscursussen waardoor er met wachtlijsten gewerkt wordt. Houd er dan ook rekening mee dat de wachttijd om deel te kunnen nemen al gauw kan oplopen tot een half jaar of langer! Je kan je aanmelden via info[apenstaartje]ipsc.nl (onder vermelding van je naam en je telefoonnummer). Geef hierbij wel duidelijk aan of je interesse hebt in IPSC Handgun of in IPSC Rifle.

 

Kosten

Het verschuldigde cursusgeld voor de tweedaagse cursus is € 125,-. Als je slaagt voor de cursus zal je NPSA-lid worden. Het NPSA-contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarlijkse contributie is vastgesteld op € 70,-. Op het moment van lid worden zal de verschuldigde contributie, rekening houdend met het moment dat je de cursus gedaan hebt, naar rato in rekening gebracht worden voor het resterende jaar. Daarnaast zal er eenmalig € 25,- administratiekosten in rekening gebracht worden.